Shrift o'lchami:AAAARang:ЦЦЦЦЦSozlamalar:Rasmalr: 
Shrift sozlamalari:
Shrift tanlang:
Arial
Times New Roman
Rang sxemalari:
Oq-qora
Qora-oq
Ko'k-yashil
Jigarrang-sarg'ish
Yashil-ko'k
Panelni yopish
Standart sayt versiyasi
Shrift o'lchami:AAAARang:ЦЦЦЦЦSozlamalar:Rasmlar: Standart sayt versiyasi
Shrift sozlamalari:
Shrift tanlang: Arial Times New Roman
Rang sxemalari:
Oq-qora
Qora-oq
Ko'k-yashil
Jigarrang-sarg'ish
Yashil-ko'k
Panelni yopish
Asosiy \ Aksiyadorlarga \ Moliyaviy natija

Moliyaviy natija

AVTOKOMPONENT АЖнинг 2015 йил йиллик
Молиявий натижалар тугрисидаги хисобот

Курсаткичлар номи  Утган йилнинг шу даврида  Хисобот даврида 
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарар)
Даромадлар
(фойда)
Харажатлар
(зарар)
1 3 4 5 6
Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум 52 384 752   34 280 396  
Стилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи   34 939 400   26 862 316
Давр харажатлари, жами   9 226 753   4 091 151
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами 806 175   2 052 328  
Молиявий фаолият буйича харажатлар   4 521 618   3 348 481
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) 4 202 723                 1 920 031